TÁC ĐỘNG DỰ ÁN

TÁC ĐỘNG DỰ ÁN ĐÀ BẮC CBT

Đà Bắc CBT đang ngày càng khởi sắc bởi năng lực của cộng đồng ngày càng phát triển. Cơ sở hạ tầng du lịch được cải thiện và số lượng du khách đến thăm Đà Bắc tăng đều trong những năm qua. Năm 2017, chúng tôi đón tiếp hơn 2.000 du khách, một nửa trong số đó là khách quốc tế. Hơn tám trăm triệu từ hoạt động du lịch đã được đóng góp cho nền kinh tế địa phương và 120 triệu đồng cho các quỹ cộng đồng. Điều này đã giúp tạo ra những cải thiện về môi trường và cơ sở hạ tầng bao gồm đường làng, các thiết bị vệ sinh và lò đốt rác. Quỹ cộng đồng là yếu tố then chốt trong việc phân phối lợi ích của du lịch cộng đồng cho toàn thể cộng đồng. Du lịch cộng đồng còn có vai trò khuyến khích cộng đồng tham gia quyết định và giúp bảo tồn văn hóa địa phương. Để đạt được mục tiêu này, Đà Bắc CBT thường xuyên tổ chức các sự kiện với sự tham gia của cộng đồng, thành lập các nhóm văn nghệ và khuyến khích phụ nữ tham gia tích cực vào các hoạt động.

Sanh Thuan Homestay Da Bac CBT
Children Action On CBT
Capacity building Da Bac CBT
Quang Tho Homestay Da Bac CBT
Khám phá Đà Bắc CBT