DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG LÀ GÌ?

Du lịch cộng đồng (community-based tourism – CBT) là hình thức du lịch có trách nhiệm, trong đó người dân địa phương tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng và ra quyết định. Các gia đình địa phương trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch và hưởng lợi từ du lịch cộng đồng cả về mặt kinh tế lẫn xã hội. Đối với du khách, du lịch cộng đồng đem đến những trải nghiệm chân thực và một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống ở địa phương. Ở cấp độ cộng đồng, du lịch cộng đồng đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa.

TẠO VIỆC LÀM

Du lịch cộng đồng tạo ra các cơ hội việc làm tại địa phương. Du lịch cộng đồng có thể giúp thay đổi cơ cấu việc làm và cải thiện chất lượng lao động ở địa phương, đồng thời có thể làm giảm số người di cư từ nông thôn ra thành phố.

TẠO THU NHẬP

Du lịch cộng đồng góp phần làm tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu vùng xa, nơi nghèo đói vẫn là vấn đề cấp thiết. Đây là yếu tố quan trọng giúp làm giảm áp lực đối với tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên.

BẢO VỆ DI SẢN

Du lịch cộng đồng góp phần khôi phục và phát triển các mặt hàng thủ công và văn hóa truyền thống, bao gồm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG

Du lịch cộng đồng thúc đẩy sự bình đẳng thông qua việc cung cấp các cơ hội và lợi ích cho tất cả thành viên trong cộng đồng. Một số lợi ích chung cho cộng đồng bao gồm cải thiện giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, khả năng tiếp cận với nước sạch, và các dịch vụ viễn thông.

Bạn muốn ghé thăm một trong những dự án của chúng tôi?