CÁC NHÓM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

CÁC NHÓM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

Du lịch cộng đồng là hình thức du lịch có trách nhiệm. Đến với dự án của chúng tôi, bạn đã đóng góp vào nền kinh tế địa phương và hỗ trợ cộng đồng. Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam rất vui được mang lại cho du khách cơ hội tham quan và lưu trú tại các xóm ở cả hai huyện Đà Bắc và Xuân Sơn. Người dân địa phương luôn vui mừng đón tiếp các bạn!